مرجوع محصولات

هیدرو فارم متعهد است که اگر محصولی به خریدار تحویل دهد که از کیفیت لازم برخوردار نباشد (مثلا مانده باشد) و خریدار از خرید خود راضی نباشد  ان محصول را عودت دهد و یک محصول درجه یک به جای ان محصول ارسال نماید 

در صورتی که محصول ارسالی مغایر با سفارش مشتری باشد هیدروفارم بدون هیچ گونه بهانه انرا از مشتری پس می گیرد و محصول مورد نظر خریدار را جایگزین ان می کند