محل زندگي قزل آلا چگونه است ؟

همه ميدانيم كه قزل آلا يعني پاكي و نشاط آب و اين موجود پرخروش خروشانتر از آب روان و مهاجم است كه توانسته است با اين شرايط خاص زندگي كند ولي هر شخصي هم اين را ميداند كه اين ماهي سرد آبي محل زندگيش را در رودخانه ها جستجو ميكند

اين ماهي ساكن آبهاي سرد و زلال است كه سختي آب نبايد زياد باشد و پ هاش آب حدي بين خنثي داشته باشد واكسيژن محلول در آن بايد زياد باشد. و البته اين ماهي در سنين بالاتر به پايين دست رودها مهاجرت ميكند كه اين محل ميتواند درياچه يا قسمتي از رودخانه كه پهنتر و عمقي مناسب تر دارد نقل مكان كند

رودخانه :

محيط رودخانه معمولا پوشيده از ريگ ها و صخره هاي ريز و درشت است كه در طي زمان صيقلي گشته و همين ليز خوردن و حركت سريع اين ماهي را موجب ميشود.معمولا در مسير رودخانه صخره هايي در برابر آب مقاومت ميكنند كه اين برخورد با عث ايجاد آبي برفكي و پر اكسيژن ميگردد و در عين حال از سرعت آب ميكاهد كه محلي مناسب براي استراحت است.چاله هايي كه توسط گردابها ايجاد شده اند يا تكه كنده درختي كه بر آب افتاده است يا حتي سنگي كه سايه بر رود افكنده محلهايي است كه هر ماهي قزل آلا براي خود مكاني امن و قلمروي مطمئن ديده و بسته به زمان رشد به تغيير اين مكانها ميكند.معمولا اين ماهي تمايلي به ديده شدن ندارد و بسته به شكل ظاهري خود استتاري خوب را در زير آب دارد .ولي احتياط بيش از حد اين ماهي و خطراتي كه در دوره لاروي خود طي نموده اين موجود را از خطرات آسمان كه ميتوانسته پرنده ماهي خوار يا باز يا بحري باشد او را بر اين ميدارد كه رعايت احتياط در زير آب حد فاصل خود را با سطح آب محفوظ بدارد.لذا پيدا كردن چاله اي در عمق يا استتار در پشت سنگي كه آب آن برفكي باشد يا در زير سايه صخره يا كنده درختي بجز اينكه او را از شر دشمنان مصون ميدارد دماي آب در اين مناطق معمولا سرد تر است.آب زلال بجز تميز بودن لازمه محيطي شفاف جهت شكار است . نهر هايي كه به رودخانه ميريزد هم آب تازه اي دارد و هم خنكي مناسبي دارد ولي از همه مهمتر محل وجود بچه ماهي يا ماهي هاي ريز ديگري است. رودخانه ها معمولا به دودسته تقسيم ميشوند دسته اول محل زندگي و دسته دوم محل تولد و تخمگذاري

درياچه :

درياچه چاله اي است كه شسته رودخانه ها را در خود انبار ميكند و معمولا كف آن بيشتر از ماسه و گل و لاي پوشيده است و با وجود آب زلال و نفوذ نور به عمق محيطي جهت رشد گياهان دارد.ماهيهاي ساكن اين درياچه جز براي تخمريزي معمولا به رودخانه مهاجرت نمي كنند و عمق زياد اين محيط براي آنها امنيت را فراهم خواهد كرد اما به علت وسعت زياد هر درياچه و نور گير بودن آن سطح آب جاذب گرما خواهد بود و اين ماهي حساس به گرما را خواهد آزرد ولي راه حل چيست؟ بر خلاف تصور همه خير اين ماهي به رودخانه يا حتي دهانه رود خانه نمي رود بلكه به قعر درياچه مي رود ولي چرا؟ مسير رودخانه جاذب خوب آب است و فرو رفتن سيلابها و آبهاي ناشي از بارندگي  در عمق زمين دريا چه هايي ميسازد كه با توجه به شيب و وجود درياچه در پائين دست در كف درياچه روزنه هايي را باز نموده و چشمه هايي خروشان ميسازد كه به آنها چشمه هاي خودجوش كف درياچه ميگويند .اين حفره هاي داراي جريان آب سرد تعادل بدن اين جاندار را در موقع ظهر يا گرماي روز تامين ميكند.وجود گياهان بلند و با نام ايراني اكثرا ازنوع شويدي يا دم گربه اي هستند كه محل مناسبي جهت پرورش حشرات دگرديس يا آبزي هستند و اين گياهان با دارا بودن حفره هايي ميتواند قلمرو خوبي باشد و از جهتي سطح باز در ياچه با كمك كمترين وزش بادي حشراتي را به آب مي اندازد كه سفره پر بركتي است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *