ارسال ماهی زنده

بچه ماهی پرواری

ما برای ارسال بچه ماهی های پرواری در تعداد کم  از پلاستیک و اکسیژن استفاده می کنیم بدین صورت که با ترفند خاصی فشار خون و سوخت و ساز ماهی ها را پایین می آوریم و سپس اکسیژن را در حد اشباع وارد محیط کرده تا هم از استرس ماهی جلوگیری شود و هم در اثر مسافت زیاد و مسافرت تلف نشوند  بعد انها را بوسیله اتوبوس ،باربری ،تیپاکس و ماشینهای بین شهری انها را به مزارع شما ارسال می کنیم.

ما بعد از دریافت بچه ماهی ها

چکار کنیم؟

شما پس از دریافت بچه ماهی ها به هیچ عنوان درب پلاستیکها را باز نکرده و مستقیما به مزرعه برده و در آب حوض یا استخر خود شناور می کنید پس از 20 دقیقه درب  پلاستیک را باز کرده  و ماهی ها را رها می کنید 

در این بین با ما تماس بگیرید تا به صورت رایگان شما را راهنمایی کنیم 

شماره های ما

ایمیل (رایانامه) ما

info@hydrofarm.ir

آدرس مزرعه تولید ماهی

فارس نی ریزشهرک ابوالفضل

شماره تماس پشتیبانی

09176303966

شماره تماس امور مالی

09023408496