• پیاز گل نرگس
    کشاورزی,  گلها

    پیاز گل نرگس ( بذر گل نرگس شیرازی )

    افراد زیادی تمایل به کشت گل نرگس در گلدان یا باغچه منزل خود دارند، برای کشت گل نرگس باید پیاز آن را تهیه کنید و این گل بذر ندارد.  فروشگاه اینترنتی انبردست در این زمینه ید طولایی دارد و پیاز…