پرورش ماهی خاویار در آب شیرین

پرورش ماهی خاویار در آب شیرین در پایین این صفحه می توانید کامل ترین کتاب آموزش پرورش ماهی را دانلود نمایید  خاویار در اصل تخمک بارور نشده …

تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری

تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری آغاز تخم گشایى با شناور شدن پیش لارو ها مشخص مى …

درجه حرارت آب در پرورش ماهیان خاویاری

درجه حرارت آب در پرورش ماهیان خاویاری دمای مناسب برای پرورش ماهيان خاویاری 14 الی 26 درجه سانتیگراد است. در حرارتهای کمتر از 14 درجه متابولیسم و …

هر آنچه باید درباره شرایط پرورش ماهی خاویاری بدانید!

هر آنچه باید درباره شرایط پرورش ماهی خاویاری بدانید! در 30 سال گذشته، بهره‌برداری بیش از حد از ذخایر ماهیان خاویاری وحشی باعث شد که صید این …

تفاوت خاویارطبیعی و پرورشی (caviar)

تفاوت خاویارطبیعی و پرورشی (caviar) در دهه های گذشته ، با توجه به اینکه در دریای خزر گونه‌های ماهیان خاویاری از قبیل فیل ماهی، چالباش، ازون برون …