جیره های غذایی تیلاپیا

جیره های غذایی تیلاپیا ترجمه : حسین رنجبر کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه شیلات کرمانشاه تيلاپيا از دیرباز مورد توجه كشت غير متراكم آبزيان در كشور هاي …

نوع جیره های غذایی تیلاپیا

نوع جیره های غذایی تیلاپیا: نحوه كشت غیر متراکم تيلاپیا به سرعت در حال تغییر است و امروزه روش های کشت متراکم ،منجر به رشد و توسعه …