شرایط باروری ماهی تیلاپیا

ژوئن 18, 2024

شرایط باروری ماهی تیلاپیا

ماهی تیلاپیا عمدتاً از پلانکتون ها، جلبک ها و سایر مواد گیاهی تغذیه می کند. در نتیجه الگوهای تغذیه آنها سموم را در بدن خود جمع نمی کند.