عمل آوری خاویار

جولای 7, 2024

خاویار و مراحل عمل آوری و بسته بندی آن

تخم های غربال شده یا خاویار الك شده را با آب سرد و تمیز و بهداشتی شستشو داده تا مواد لزج لخته های خون و چربی و سایر مواد خارجی از لحاظ تكه های الیاف پیوندی و غیره كاملاً بر طرف شود.