فروش ماهی کپور آمور فیتوفاک بیگهد

فروش بچه ماهی کپور 5 تا 50 گرم فروش بچه ماهی آمور ( ماهی سفید ) فروش بچه ماهی آمور5 تا 50 گرم فروش بچه ماهی فیتوفاک ( ماهی آزاد ) فروش بچه ماهی فیتوفاک 5 تا 50 گرم فروش بچه ماهی بیگهد ( ماهی آزاد ) فروش بچه ماهی بیگهد 5 تا 50 گرم […]

نژاد كپور ماهیان با همكاری مجارستان اصلاح می شود

رئیس موسسه تحقیقات شیلات: نژاد كپور ماهیان با همكاری مجارستان اصلاح می شود تهران – ایرنا – رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی كشور گفت: 300 هزار تن ماهی كپور در كشور تولید می شود كه با اجرای برنامه اصلاح نژادی با همكاری مجارستان، تولید این نوع ماهی سالیانه 10 درصد افزایش می یابد.به گزارش خبرنگار […]