تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری

ماهی خاویاری

تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری تخم گشایى و نگهدارى پیش لارو ماهیان خاویاری آغاز تخم گشایى با شناور شدن پیش لارو ها مشخص مى شود. طول و وزن پیش لارو گونه هاى مختلف ماهیان خاویارى بعد از تخم گشایى در جدول پایین نشان داده شده است. بعد از خروج پیش لارو ها […]

تحلیل سود اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری و نکاتی برای پرورش

ماهیان خاویاری

تحلیل سود اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری و نکاتی برای پرورش   【تجزیه و تحلیل سود اقتصادی】   توسعه ماهیان خاویاری نه تنها می‌تواند سازگاری ساختاری گونه‌های ماهی پرورشی را در کشور ترویج کند، از سطوح مختلف آب استفاده کامل کند، بلکه مزایای اقتصادی قابل توجهی برای کشاورزان به همراه داشته باشد. با در نظر گرفتن وضعیت پرورش ماهیان […]

مزایای پروژه پرورش ماهیان خاویاری

ماهیان خاویاری

مزایای پروژه پرورش ماهیان خاویاری   پس از سالها تمرین تولید، ثابت شده است که ماهیان خاویاری به عنوان یک گونه پرورش یافته دارای مزایای زیر است:   1. رشد سریع و چرخه تغذیه کوتاه. در آن سال، بچه ماهی (مشخصات 50 گرم در دم) در شرایط دمای آب 18-22 درجه سانتیگراد، پس از 6 ماه پرورش می […]