مجوز تیلاپیا برای چه استانهایی صادر می شود؟

پرورش تیلاپیا در ۴ استان کشور/ مجوز پرورش صادر شده استمدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات گفت: بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست اجازه پرورش ماهی تیلاپیا را داده است. مهدی شکوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس موافقت سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر […]