خوراک کپور معمولی

بازدید نوشته در این هفته: 77 کپور معمولی این ماهی معروف به کپور چینی بوده که با توجه به انعطاف‌پذیری بسیار در هماهنگ شدن با شرایط محیطی …