نمودار خوراک برای 1000 ماهی تیلاپیا

چه مقدار خوراک باید برای پرورش 1000 ماهی در بازه زمانی شش ماهه داده شود؟ یا هزینه تغذیه چقدر است.
سایت هیدروفارم با توجه به تجربه کارشناسان خود و اصول تغذیه ماهی تیلاپیا در منابع جهانی جدول تغذیه ای را برای این ماهی در اختیار پرورش دهندگان قرار داده است .

تیلاپیا جزو ماهی‌های خوب است و برخلاف شایعات لجن‌خوار نیست

ماهی تیلاپیا جزو ماهی‌های خوب است و برخلاف شایعات لجن‌خوار نیست.

آب‌کشت یا هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک یا آب‌کشت[۱] (به فرانسوی: Hydroponie یا Hydroponique، هیدروپونی یا هیدروپونیک) (به انگلیسی: Hydroponics، هایدروپُنِکس) شیوهٔ کشت گیاه بدون خاک می‌باشد. در این نوع کشت متخصصان نیازهای غذایی گیاه را اندازه‌گیری کرده و به جای خاک با استفاده از آبی که به گیاه داده می‌شود با افزودن عناصر ریزمغذی و درشت‌مغذی و نگه‌داشتن گیاه توسط مواد نگهدارنده بی‌اثر مانند پرلیت عملاً نیاز به خاک منتفی می‌شود.