آشنایی با آکواپونیک

این بخش توضیح و توصیفی کامل است  از مفهوم آکواپونیک ،  تکنیکی که هیدروپونیک  و آکواکالچر را در یک سیستم ادغام کرده و گیاهان را در این سیستم آبزی پروری چرخشی مایع به نحوی مطلوب پرورش می دهد.(تصویر1-1 و2-1).این بخش خلاصه ای از گزارشات و روایت هایی از توسعه و گسترش این سیستم پرورش گیاه …
ادامه ی نوشته آشنایی با آکواپونیک